آموزش نرم افزار kitchendraw

آموزش نرم افزار KitchenDraw 6.5

توجه: لطفا برای یادگیری بهتر ، ویدئوهای آموزشی را به ترتیب شماره مشاهده نمایید.
برای مشاهده فیلم ها با کفیت بالاتر (HD)، بر روی فیلم روی گزینه HD 720 کلیک نمایید.
})