0

بنده هنگام خروجی خروجی کات لیست تو بعضی از یونیتها مثل یونیت کنجی متوجه مغایرت ابعاد و اندازهای کات لیست شدم آیا مشکل از فایل من هستش یا خود کاتالوگ ایران خروجی ابعادش دقیق نیست؟

اگر امکانش هست مقاله ای یا لینکی جهت آموزش اصلاح ابعاد معرفی کنید

Answered question