0

سلام وقت بخیر

داخل نرم افزار هر کاری می کنم cutting list نمیده

چه کار کنم؟

Answered question