تبدیل امتیاز به شارژ رایگان

چند امتیاز دارید؟

ایمیل و رمز عبور اکانت KitchenDraw خود را وارد کنید تا بفهمید چه قدر امتیاز دارید.


نتیجه : ...!

تبدیل امتیاز به کوپن تخفیف

هر 100 امتیازی که داشته باشید ، کوپن تخفیف خواهید گرفت و 5 ساعت شارژ را ، رایگان خرید خواهید کرد.


نتیجه : ...!