راهنمای نصب!

نصب نرم افزار KitchenDraw با بقیه نرم افزار ها متفاوت است. پس از شما تقاضا داریم برای نصب صحیح و کامل نرم افزار ، راهنمای نصب را مطالعه نمایید.

کاملا متوجه شدم ، بزن بریم!