اگر فیلم های آموزشی در سایت را کاملا مشاهده کنید و آنها را تمرین کنید ، بعد از انجام 4 الی 5 پروژه طراحی آشپزخانه ، کاملا با نرم افزار آشنا خواهید شد.
از آنجا به بعد یادگیری و پرسش سوالات از ما را ادامه دهید تا بتوانید در کمتر از 2 ماه یک طراح خوب در نرم افزار KitchenDraw شوید.