هر طراحی آشپزخانه بر اساس ابعاد و اندازه آن و همچنین نوع آشپزخانه از قبیل مدرن و کلاسیک و همچنین توانایی کاربر در استفاده از نرم افزار متفاوت است.

اما معمولا شما هر طراحی آشپزخانه را می توانید بین 1 تا 2 ساعت طراحی کنید.