شما با مشاهده فیلم های آموزشی ساخت کاتالوگ ، می توانید به راحتی در نرم افزار KitchenDraw کاتالوگ مخصوص به خودتان را بسازید.