برای اینکه بتوانید از طراحی خود لیست برش و یراق داشته باشید ، باید آموزش های ساخت کاتالوگ در نرم افزار KitchenDraw را مشاهده کنید.
در این آموزش ها به صورت کامل یاد خواهید گرفت چگونه می توانید در نرم افزار KitchenDraw کاتالوگ ایجاد کنید و یونیت های خود را شخصی سازی کنید و به آنها لیست برش اضافه کنید.