بله می توانید ، فایل های نرم افزار 3DMax با پسوند 3ds. را می توانید در نرم افزار KitchenDraw وارد کنید.
برای این کار از نرم افزار KitchenDraw به منوی File > Import > 3D file را انتخاب کنید.