12 شهریور 1396

رای گیری مسابقه شماره 1 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 1 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 از امروز شروع شد.
برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید. رقابت بین 19 نفر شرکت کننده خواهد بود.
17 شهریور 1396

نتایج مسابقه شماره 1

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 1 به پایان رسید.
رقابتی نزدیک بین نفر اول و دوم مسابقه باعث هیجان انگیز تر شدن مسابقه شد.
برندگان مسابقه ...
19 شهریور 1396

رای گیری مسابقه شماره 2 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 2 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 شروع شد.
برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید.
رقابت در این دوره از مسابقه بین 15 نفر شرکت کننده می باشد.
24 شهریور 1396

نتایج مسابقه شماره 2

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 2 به پایان رسید.
بازهم رقابت بسیار نزدیکی بین نفر اول مسابقه و نفر دوم مسابقه وجود داشت...
نتیجه مسابقه و برندگان آن...
27 شهریور 1396

رای گیری مسابقه شماره 3 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5

رای گیری مسابقه شماره 3 طراحی با نرم افزار KitchenDraw 6.5 شروع شد.
برای آنکه فرد مورد نظر شما برنده مسابقه شود به او رای دهید.
رقابت در این دوره از مسابقه بین 10 نفر شرکت کننده می باشد.
31 شهریور 1396

نتایج مسابقه شماره 3

رای گیری مسابقه هفتگی شماره 3 به پایان رسید.
هر کیفیت طراحی کاربران بالاتر رفته و این باعث پیشرفت توانایی کاربران در طراحی می شود. نتیجه مسابقه و برندگان این دوره از مسابقات به ...
15 مهر 1396

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 10 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود که آن اکانت را می توانید با تخفیف از فروشگاه سایت خرید کنید.
مهلت استفاده : 21/07/1396 - کد تخفیف ...
22 آبان 1396

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 5 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 5 ساعته دارای بیش از 50% تخفیف در خرید است.
مهلت استفاده : 29/08/1396 - کد تخفیف ...
20 آذر 1396

پیشنهاد “خیلی” شگفت انگیز خرید 3 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار با خرید هر 3 ساعت شارژ ، 6 ساعت شارژ می شوید و از این تخفیف می توانید 5 بار استفاده کنید.
مهلت استفاده : 27/09/1396 - کد تخفیف ...
24 دی 1396

پیشنهاد شگفت انگیز خرید 20 ساعت شارژ

هر ماه به مدت یک هفته یکی از اکانت های ساعتی یا نامحدود نرم افزار KitchenDraw دارای پیشنهاد شگفت انگیز میشود.
اینبار اکانت 20 ساعته دارای تخفیفی شگفت انگیز شده است که می توانید از این تخفیف 2 بار استفاده کنید.
مهلت استفاده : 1396/11/01 - کد تخفیف ...